FOTO COPYRIGHT REGELS

     
  Panoramafoto Ault  
     

FOTO COPYRIGHT REGELS

Alle foto's op udonet.nl zijn beschermd door internationaal copyright en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van udonet.nl niet worden gereproduceerd, verspreid, bewerkt, tentoon worden gesteld of gepubliceerd, behoudens de volgende uitzonderingen. Het is toegestaan de foto's op udonet.nl voor niet-commercieel prive gebruik te downloaden.Het gratis delen van foto's met vrienden op een niet commerciƫle website wordt getolereerd zolang de foto's niet worden bewerkt en voorzien blijven van het udonet.nl watermerk of in tekst kenbaar te maken dat de foto's gedownload zijn van udonet.nl. De foto's blijven altijd intellectueel eigendom van udonet.nl.Neem contact op met udonet.nl. indien u een (digitale) afdruk van een foto commercieel wilt gebruiken of verspreiden.

PHOTO COPYRIGHT NOTICE

All photographs on udonet.nl are protected by international copyright law and may not be reproduced, distributed, modified, displayed or published without the prior written permission of udonet.nl except under the following conditions. You may download material from udonet.nl for your personal, non-commercial use only. sharing photographs with your friends for free on a non-commercial webspace will be tolerated as long as the photographs remain unedited and the udonet.nl copyright watermark is not affected! The photographs will always remain intellectual property of udonet.nl. Contact Udonet Fotografie (info@udonet.nl)if you wish to obtain permission to redisplay a (digital) reproduction of a photograph for commercial use.

     
  Lagune op bonaire